Podziel się z innymi

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ostatnie pare miesięcy 🗓 upłynęło nam na rozwoju pomysłu treningu kreatywności, opartego o własną metodę z unikalnym elementem podnoszącym wartość biznesową 💼 całego szkolenia.

👨🏻‍🎓Forma, w jakiej został zaprojektowany trening grupowy, oparta jest w znacznej części na koncepcji treningu twórczości zaproponowanym przez Krzysztofa Szmidta. Kilka rzeczy zostało zapożyczonych od Edwarda de Bono oraz od Edwarda Nęcki.

Podstawowy warsztat rozwoju kreatywności zamknięty został w standardowej 8 godzinnej formule oraz wzbogacony ☝🏻 specjalnie dobranymi zadaniami, które uczestnicy treningu dostają jeszcze przez 20 dni po zakończeniu głównego szkolenia. Przesyłane SMSami krótkie zadania mają na celu wydłużenie stymulacji mózgu, co (jak wykazał nasz eksperyment) przekłada się pozytywnie na obiektywny (bo mierzalny) wzrost kompetencji kreatywnych uczestników treningu.

Szkolenie poprzedzone jest badaniem EEG. Badanie EEG jest zapisem czynności bioelektrycznej mózgu. Podstawowym założeniem zastosowania EEG w neuronauce poznawczej jest fakt, że postsynaptyczne potencjały w korze mózgowej mają swoje odzwierciedlenie w potencjałach elektrycznych, te zaś mogą być wykrywane w różnych miejscach na skórze głowy. Można je opisać jako wartość amplitudy lub mocy o różnych zakresach częstotliwości widmowych (Lopata, 2017)👩🏻‍🔬. Naszym założeniem było, że używając dwukanałowej głowicy EEG oraz odpowiedniego oprogramowania 👨🏻‍💻, można próbować zobiektywizować, czy trening kreatywności wpłynął na czynność bioelektryczną mózgu w oczekiwany sposób (John H. Gruzelier, 2014, 2018). Zgodnie z tym założyliśmy, że w wyniku treningu kreatywności będzie wzrastać 🧠 pasmo alfa 2 oraz pasmo theta.

📈 Założono, że przed treningiem w obrazie EEG widoczny będzie niewielki wzrost mocy pasma alfa2 pomiędzy relaksem a zadaniem wymagającym kreatywności przy oczach otwartych, natomiast po udziale w treningu ten wzrost będzie znacząco większy. I taką zmianę udało się zaobserwować. Ponieważ wysoka moc pasma alfa 2 wiązana jest z rozwiązywaniem problemów, otrzymany wynik może sugerować, że w wyniku udziału w treningu, w tym obszarze nastąpiła poprawa.

niebieska linia: przed treningiem; pomarańczowa linia: po treningu

Hipotezy, dotyczącej wzrostu mocy pasma theta przed i po treningu w wariancie relaks przy zamkniętych oczach i kreatywne zadanie wykonywane przy zamkniętych oczach, nie udało się potwierdzić. 🧐 Być może wynika to stąd, że badani nie weszli w stan na granicy senności, który wiązany jest z twórczym natchnieniem.

niebieska linia: przed treningiem; pomarańczowa linia: po treningu

Nasz eksperyment był próbą uchwycenia w radykalnie inny sposób tego, czy w wyniku treningu kreatywności następuje zmiana. Jak się okazuje – taka zmiana występuje na poziomie aktywności bioelektrycznej mózgu.

Zapisz się do newslettera

14 dniowy program rozwoju kreatywności

Pozostała wiedza

CSI

Design Thinking wg. Google

W biznesie kreatywność ma bardzo konkretne zastosowanie: wprowadzanie innowacji, projektowanie produktów i usług czy usprawnienia organizacyjne.

kreatywnośc

Kreatywne Espresso, czyli warsztaty dla projektantów graficznych.

Kreatywne espresso to skondensowana – jak prawdziwe włoskie espresso – dawka praktycznej wiedzy o wykorzystaniu technik kreatywnych przez projektantów. Na przykładzie tworzenia znaku graficznego pokażemy narzędzia i podzielimy się

popup LK

Pogadajmy

Czego chcesz się dzisiaj dowiedzieć?